Annen e-læring

Hvis brukeren har behov for utvidet e-læring om enkelte temaer i Domoteus, kan følgende, fritt tilgjengelige e-læringsressurser benyttes:

E-læring under utvikling i 2022-23

Andre ressurser

Startside