Kilder og fagstoff

Artikler, utredninger, veiledere

Bøker

  • Jan Tøssebro (redaktør): Hverdag i velferdsstatens bofellesskap. Universitetsforlaget, 2019.
  • Elisabeth Høye: Ren glede: Norges mest effektive vaskemetoder. Kagge, 2014.
  • Toni Hammersley: Orden og system: Rydd opp hjemme. Orage/Aller, 2018.
  • Sissel Horghagen, Klara Jakobsen og Nils Erik Ness (redaktører): Aktivitetsperspektiv på dugnad, deltagelse og dagligliv. Tapir akademisk forlag, 2005.
  • Kjersti Bakken og Ellen Birgitte Pedersen: Spør på apoteket! Farmasøytisk rådgivning ved alminnelige helseplager. Fagbokforlaget, 2015.

Kartleggingsverktøy

Andre ressurser

Filmer

Startside