Forbehold

E-læringsressursen ‘Domoteus’ er laget for mennesker med utviklingshemning og deres hjelpere.

Det er lagt stor vekt på å utvikle en ressurs som er spesielt godt egnet for:

  • unge voksne som forbereder seg for et selvstendig liv i eget hjem
  • mennesker med utviklingshemning som allerede bor i eget hjem, med støtte fra tjenesteytere eller andre
  • elever på folkehøgskoler med fag og aktiviteter som veiledning, økonomi, botrening og lignende fag
  • hjelpere

E-læringsressursen ‘Domoteus’ inneholder derfor mange temaer som dekker er bredt spekter av mulige kunnskapsbehov innen selvstendig liv i egent hjem. ‘Domoteus’ er derfor mindre godt egnet for barn og unge samt brukere med en alvorlig grad av lærevansker.

Startside