Kurs og samtaler

Her finner du flere plakatserier som kan brukes på kurs, i individuelle samtaler og i gruppearbeid med mennesker med utviklingshemning. Materialet dekker temaer som gjelder å bo selvstendig i sitt eget hjem. De egner seg også å bli skrevet ut for å lage notatark eller hefter.

Et evalueringsskjema fins nederst på siden.

Motivasjonsblomst

Nyttige apper

Smarte hverdagsteknologier

Nødnumre

Trygghet og sikkerhet

Sunn og usunn mat og drikke 

Ikke helt på stell

Evaluering

Skjema for evaluering av brukerens faglige framgang

Kursbevis

Mal for kursbevis

Startside