Bygningen

Du bor i bolig i en bygning.
Boligen kan være:

 • en enebolig
 • et rekkehus
 • en leilighet i en blokk
 • en leilighet i et bofelleskap

Der du bor, er det mye
du må passe på.
Det er for eksempel:

 • strøm
 • varme
 • lys
 • lufting
 • vann og avløp

Under dette temaet
kan du lære om hvordan
du kan passe godt på hjemmet ditt.
Der kan være å:

 • løse mindre problemer
  og fikse noe
 • vite når du må skaffe hjelp

Startside

Mange små husmodeller hvorav 1 én er fargelagt

Det fins mange ulike boformer.
For alle boliger er det ganske mye
å passe på.
Reparasjoner er en del av vedlikeholdet.

Trykk på en knapp for å navigere:

Du er her: BygningenStrømVarmeLysLuftingVann og avløpVerktøyProblemløsing

Startside    Quiz om bygningen