Kommunikasjon

Vi er daglig i kontakt med
andre mennesker.
Med mange deler vi informasjon,
tanker, følelser og meninger.
Da kommuniserer vi.
Det å gjøre dette,
heter kommunikasjon.

Ofte kommuniserer vi ved å
snakke med hverandre.
Vi kan skrive meldinger til hverandre.
Og vi kan sende bilder til hverandre.
Noen bruker tegnspråk.

De vi kommuniserer med kan være:

  • familie og venner
  • tjenesteytere
  • ansatte på skolen
  • ansatte hos arbeidsgiveren
  • ansatte hos dagtilbudet
  • arbeidskolleger
  • ansatte i helsetjenesten
  • mange andre

Ofte skjer kontakten ved hjelp
av telefonen eller sosiale medier.
Sosiale medier er for eksempel
Facebook og Snapchat.

Her kan du lære om
vanlige måter å kommunisere på.
Du kan også lære om
hvordan du kan kommunisere
på en hyggelig og trygg måte.

Startside

Jente som bruker tregnspråk i telefonen.

Hun kommuniserer med tegnspråk.
Det går fint med en app
for video-samtaler.

Trykk på en knapp for å navigere:

Du er her: Kommunikasjon1 eller mangeSosiale medierGode vennerNettvettI telefonen
Startside    Quiz om kommunikasjon