Post og beskjeder

Det er viktig å være aktiv
når noen sender noe til deg.

Både viktige og hyggelige beskjeder
kan komme som brev i postkassen.

Viktige brev  kan for eksempel være:

 • et brev fra fastlegen din
 • det nye passet ditt

Du må sjekke postkassen din hver dag.

Regninger kan komme:

 • i postkassen din
 • som e-post,
  ofte som vedlegg
 • i nettbanken din

Du må betale regninger
innen fristen som er satt på dem.
Hvis det ikke skjer,
må du ofte senere betale
ekstra gebyrer.

For å motta e-post
må du ha en e-post-konto.
Det kan være for eksempel
en Gmail-konto.
Det kan hende at du trenger hjelp
for å lage en e-post-konto.

Viktige beskjeder kan også komme
som sms til mobilen.
Det kan være fra kommunen din,
for eksempel:

 • påminnelser om vaksinering
 • beskjed om strømbrudd

Andre påminnelser om avtaler
kommer også ofte som sms.
Det kan være time hos:

 • lege
 • tannlege
 • fysioterapeut
 • frisør

Oppslagstavler

oppslagstavler fins viktige
beskjeder og informasjon.
Det kan for eksempel være:

 • innkalling til dugnad
  i borettslaget
 • invitasjoner til arrangementer
 • middagsmenyer
 • hvem av de ansatte
  er på vakt og når

Sjekk ofte oppslagstavlen der du bor.

Viktig å gjøre

Det er viktig å:

 • hente posten din
 • åpne brevene
 • lese e-postene dine
 • åpne vedlegg til e-postene
 • følge med på oppslagstavler
 • be om hjelp hvis du ikke
  vet hva du skal gjøre
  med brev og meldinger

Digipost

Mange voksne har Digipost.
Det er en digital postkasse på internett.

Meldinger i Digipost erstatter
vanlige brev i postkassen
fra noen avsendere.
Du kan få meldinger i Digipost
for eksempel fra:

 • kommunen
 • banken
 • forsikringsselskapet
 • Skatteetaten

Du trenger BankID eller tilsvarende
for å bruke Digipost.
Hvis du har Digipost,
trenger du kanskje hjelp
til å bruke det.
Hvis du har verge,
kan hun eller han hjelpe deg
med Digipost og
andre digitale tjenester.

Snakk med en hjelper,
for eksempel vergen din,
før du takker ja
til å begynne å bruke Digipost.

Andre digitale postkasser

Det fins andre viktige digitale postkasser
enn Digipost.
Eksempler er:

 • Helseorge
 • Altinn
 • Sketteetaten

For å bruke disse,
be om hjelp fra en
som er vant til å bruke disse.
Noe kan gjelde deg.
Hjelperen din vet hva dere skal gjøre
hvis det fins noe viktig
i disse postkassene.

Startside

Timepåminnelse på smarttelefonen.

Påminnelser om avtaler kommer ofte som sms.
Det kan være timer hos lege,
tannlege, fysioterapeut eller frisør.

Mann åpner brevkonvolutt

Både viktige og hyggelige beskjeder
kommer som brev i postkassen.
Du må sjekke postkassen din hver dag.

Film om beskjeder:

Startside