Samfunn

Det norske samfunnet er et fellesskap
for alle mennesker som lever i Norge.

Norge er et storsamfunn.
Lokalsamfunn er for eksempel
kommuner, byer eller bygder.
Skolen er et eksempler på
et mindre samfunn.

Hele verdens befolkning
er verdenssamfunnet.

Her kan du lære om
viktige prinsipper
i det norske samfunnet.
Norge er et demokratisk land.
Det vil si at vi i Norge kan stemme
ved kommunevalg og stortingsvalg.

Vi har mange lover og regler
som gjør det trygt og godt
å være en del av
det norske samfunnet.

Startside

Mange hender reist opp

Vi er over 5 millioner nordmenn.
Det norske samfunnet er derfor et storsamfunn.

Trykk på en knapp for å navigere:

Du er her: Samfunn LoverRettigheterPlikterDiskrimineringValg
Startside    Til quiz om samfunn