Farlige stoffer

Mange har farlige produkter
i hjemmene sine.
Flasker og bokser med farlige stoffer
er vanligvis merket
med spesielle symboler.
Stoffene kan være farlige
for eksempel for:

 • huden
 • øyne
 • luftveiene
 • klær og annet laget av stoff
 • ting i hjemmet
 • vannrør og avløp
 • husdyr
 • planter
 • naturen

De kan for eksempel:

 • svi
 • etse (løse opp huden
  og gi ekle sår)
 • misfarge
 • lett brenne
 • eksplodere
 • skade på andre måter

I verste fall kan de være livsfarlige.
Kanskje kan en hjelper
gjøre det som som er nødvendig
med slike farlige stoffer for deg.

Hvis du må bruke
et slikt farlig stoff selv,
følg de sikkerhets-reglene
som står på flasken.

Hvis du svelger eller får et farlig stoff
på hendene eller i øynene:

 • skyll øyeblikkelig med
  mye lunkent vann
 • kontakt en hjelper
 • kontakt Giftinformasjonssentralen
  på 22 59 13 00

Eksempler på farlige stoffer er:

 • avløpsåpnere
 • white spirit
 • tennvæske
 • rensemidler for stekeovn
 • rustfjerner
 • WC-rens
 • midler for farging og bleking av hår
 • innhold i batterier
 • rengjøringsmidler med ammoniakk,
  som Salmiakk og Salmi
 • klorin
 • medisiner

Det fins mange flere.
Du må aldri helle slike farlige stoffer
på flasker du drikker av.
La dem være i de flaskene
de ble kjøpt i.
Oppbevar dem på et trygt sted.
Ikke pust inn luft med gass
eller damp fra farlige midler.

Hvis noe svir i nesen,
kan det være farlig.
Luft da ut lukten fra rommet.

Kast innpakningen
når innholdet er brukt opp.
Noe innpakning (emballasje)
skal kastes som spesialavfall.
Da er det merket
på pakken eller flasken.
Noe kan du kaste i restavfallet.

Du skal ikke kaste batterier
i restavfallet.

Matbutikker og elektronikk-butikker
tar imot brukte batterier.
Gamle medisiner kan du levere inn
på apoteket.
Ikke kast medisiner i toalettet
eller vasken.
Du må heller ikke kaste
farlige stoffer i naturen.
Spør gjerne om hjelp til
å kvitte deg med farlige stoffer.

Startside

Seks faresymboler.

1: Fare for livsfarlig forgiftning eller død
2: Brannfarlig
3: Fare for varige helseskader
4: Fare for etseskader på hud eller øyeskader
5: Fare for eksplosjon
6: Helsefare

Trykk på en knapp for å navigere:

Trygg og sikkerNøklerDørklokkeVinduerKomfyrvaktPanelovnerDu er her: Farlige stofferRøykvarslerLadereIld og levende lysBrannslukking

Startside