Tjenesteytere

Kommunen din har ansvaret for
gode helse- og omsorgstjenester
for mennesker med utviklingshemning.

Det betyr at du kan få hjelp
for eksempel til:

 • det som er nødvendig
  for å bo i egen bolig
 • å få jobb eller tilbud
  om dagaktivitet
 • å få god ernæring,
  det vil si sunn mat og drikke
 • god munn- og tannhelse
 • å håndtere medisinene dine
 • å få helsekontroll hos fastlegen
 • fysisk aktivitet (mosjon og trening)
 • å bruke velferdsteknologi
  (som apparater og apper
  som hjelper deg i hverdagen)
 • å mestre personlig økonomi
  (pengebruken din)

Tjenestene skal passe deg og dine behov.
Personer som er ansatt i kommunen,
vil gi deg denne hjelpen.
Vi kaller dem tjenesteytere.

Du må ha et vedtak fra kommunen
hvor det står hva du skal få hjelp til.

Kanskje har du ikke har et slikt vedtak.
Eller kanskje trenger du et nytt vedtak
fordi du ikke får hjelp
til alt du trenger.

Be en voksen i din familie
eller vergen din
ta kontakt med kommunen.
Da kan hun eller han få vite
hva dere skal gjøre
for å få et (nytt) vedtak.

Startside

Tannlege, vaskemaskin, rekkehus, matlaging, fotballgutter, penger.

Tjenesteytere skal hjelpe deg med
mange oppgaver i dagliglivet.
I punktlisten på denne siden står
hva du kan få hjelp til.

Hjelp å fåDu er her: TjenesteytereVergemålNødnumreLegevaktTannlegevaktAnonym samtaleBestemme selv

Startside