Vergemål

Vergemåls-ordningen
skal sørge for at
en person som trenger det,
får hjelp til viktige oppgaver.

En verge er en person
som skal hjelpe deg med å:

 • ta vare på dine
  personlige rettigheter
 • gi deg støtte, råd
  og veiledning

Vergen kan være:

 • en person du kjenner fra før,
  for eksempel mor eller far
 • en annen som har som jobb
  å være verge

Vergen skal ikke:

 • gi praktisk hjelp
  som å handle dagligvarer
 • gi omsorg eller pleie

Men vergen kan hjelpe til
med å søke om eller kjøpe
slike tjenester til deg.

Du og vergen skal sammen
bli enige om
hva vergen skal hjelpe deg med.

Vergemål er en frivillig ordning.
Du bestemmer selv
om du vil ha en verge eller ikke.

Du kan få en verge for å hjelpe deg
med viktige oppgaver.
Ved søknad om vergemål
skal man krysse av på
hva vergemålet gjelder.
Mange får verge for å ta ansvar
bare for penger og økonomi.

Startside

To kvinner ansikt-til-ansikt, den ene med ryggen til.

Vergemål er en frivillig ordning.
En verge kan hjelpe deg
med din personlige økonomi.

Hjelp å fåTjenesteytereDu er her: VergemålNødnumreLegevaktTannlegevaktAnonym samtaleBestemme selv

Startside