Nødnumre

En sjelden gang trenger noen
øyeblikkelig hjelp (hjelp veldig raskt).
Det kan være:

 • deg selv
 • noen du er sammen med
 • helt fremmede
  som er samme sted som deg
 • flere rundt deg der du er

De kan trenge hjelp på grunn av:

 • brann eller noe som kan bli brann
 • ulykke (for eksempel i trafikken)
 • annen skade
 • akutt (plutselig) sykdom
  eller sykdoms-anfall
 • farlig eller truende situasjon

Da må du så raskt som mulig
ringe et nødnummer.
Nødnumrene er:

 • 110 for brann
 • 112 for politi
 • 113 for ambulanse og
  medisinsk nødhjelp

De er det samme i hele Norge.

Når du ringer fra mobilen din,
ser de som tar telefonen:

 • hva du heter
 • adressen din (der du bor)
 • hvor du er når du ringer

Kanskje blir du likevel spurt om det.
Svar da så godt du kan.

Det er også viktig at du forteller
hva som har skjedd.
Kanskje den du snakker med,
har flere spørsmål.
Svar så godt du kan.
Da vil hjelpen komme raskt.

Startside

2 brannmenn slukker brann med skum

Brann: 110

Politibil parkert på gaten

Politi: 112

Ambulanse foran en park

Ambulanse og medisinsk nødnummer: 113

Hjelp å fåTjenesteytereVergemålDu er her: NødnumreLegevaktTannlegevaktAnonym samtaleBestemme selv

Startside