Legevakt

Alle kommuner i Norge
har en legevakt-ordning
for øyeblikkelig helsehjelp.

Legevakten er åpen hele døgnet.
Du kan kontakte legevakten
for øyeblikkelig legehjelp.
når fastelege-kontoret ditt er stengt.

Du kan ringe 116 117
for å kontakte legevakt-sentralen
i det området du er.

Ring 113 hvis det som feiler deg
er akutt (plutselig)
og virker veldig farlig eller alvorlig.

Startside